Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री मेलिना एण्ड मिलन निर्माण सेवा 2024-05-31 to 2025-05-31 Civil Works Active
श्री मैनाचुली बोखिम जे.भी. 2024-05-31 to 2025-05-31 Civil Works Active
श्री धुलिखेल-जे.के.जे.भि. कोहलपुर 2024-05-31 to 2025-11-30 Civil Works Active
श्री हिम शिखर निर्माण सेवा 2024-05-31 to 2025-05-31 Civil Works Active
श्री शुविहान कन्स्ट्रक्सन 2024-05-31 to 2025-05-31 Civil Works Active
श्री BKOI-JAYA BAGESDWORI-SISNE J.V 2024-05-31 to 2026-05-31 Civil Works Active
श्री शिवाणी ईन्टरप्राईजेज 2024-05-31 to 2025-05-31 Other Services Active
श्री ईसा कन्स्ट्रक्सन 2024-05-31 to 2025-05-31 Other Services Active
श्री स्टार ईन्फ्रा एण्ड डेभलोपर्स प्रा.लि. 2024-05-31 to 2027-05-31 Civil Works Active
श्री ओम कन्स्ट्रक्सन 2024-05-31 to 2025-05-31 Civil Works Active
श्री Friends Trading Concern & Baba Maihcand International J.V 2024-05-31 to 2027-05-31 Goods Active
श्री एच.एण्ड.जे.ट्रेडर्स 2024-05-31 to 2025-05-31 Other Services Active
श्री फ्रेण्डस ट्रेडिङ्ग कन्सर्न 2024-05-31 to 2027-05-31 Goods Active
श्री उदय कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. 2024-05-27 to 2025-08-27 Civil Works Active
श्री जय रक्तकाली कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. 2024-05-27 to 2025-08-27 Civil Works Active
श्री वाई.पि.-जय रक्तकाली कन्स्ट्रक्सन जे.भि. 2024-05-27 to 2025-11-27 Civil Works Active
श्री Khadka Devi Construction 2024-04-23 to 2025-04-23 Civil Works Active
श्री स्नेहा निर्माण सेवा 2024-04-23 to 2025-04-23 Civil Works Active
श्री कार्चेन कन्स्ट्रक्सन 2024-04-23 to 2025-04-23 Civil Works Active
श्री Pashupati Construction Pvt.Ltd. 2024-04-23 to 2025-04-23 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np
Pushpa kamal Dahal (Prachanda)
Pushpa kamal Dahal (Prachanda) Rt. Hon'ble Prime Minister
Bharat Mani Subedi
Bharat Mani Subedi Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Bishnu Prasad Sharma Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Pavan Raj Koirala Director 9851218623 /5906649